გარანტია და მომსახურება

პროდუქტის უმრავლესობას აქვს 1 წლიანი გარანტია

ყველა პროდუქტის დაბრუნების ვადაა 14 დღე

ნივთი ექვემდებარება გარანტიას ან უკან დაბრუნებას ყველა შემთხვევაში გარდა

დაზიანებულია ან ამძვრალია პლუმბი ან ლუქი ნივთის კორპუსზე ამძვრალია, გადაშლილია სერიული ნომერი
დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო ქსელის გაუმართაობით მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური დეფექტი/დაზიანება
მოწყობილობა დაშლილია თვითნებური შეკეთების ან რაიმე სხვა მიზნით მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნით
მოწყობილობას აკლია კომპლექტაციით გათვალისწინებული აქსესუარი ან ყუთი მოწყობილობა დაზიანდა მის გვერდით მყოფი სხვა მოწყობილობის გამო
დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან წყლის შეღწევით
გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, პროდუქტის ელემენტებზე, დისტანციური მართვის პულტებზე, შიდა კვების ბლოკებზე და სატენ მოწყობილობებზე, კარტრიჯებზე, ცვლად ლამფებზე, შემაერთებელ სადენებზე, მანჟეტებზე, სალტეებზე, სამონტაჟო მოწყობილობებზე, დოკუმენტაციაზე რომელიც მოყვება პროდუქტს.

ნივთის გარანტიასთან, უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებულ გადაზიდვის ხარჯს, ჩვენ აგინაზღაურებთ


წუნდებული პროდუქტის შეკეთება უნდა მოხდეს 30 დღის განმავლობაში, სხვა შემთხვევაში პროდუქტის შეცვლა მოხდება იმავე მოდელით ან მსგავსით